hamidsiadat : درمان معتادان در کمپ ترک اعتیاد چگونه است؟

در hamidsiadat حمید سیادت مطلب درمان معتادان در کمپ ترک اعتیاد چگونه است؟ مشاهده می کنید
کمپ های ترک اعتیاد مراکز اقامتی هستند که جهت درمان معتادان به مواد مخدر و با مجوز سازمان بهزیستی فعالیت می نمایند. این مراکز ، بیماران را در دوره های 3 الی 4 هفته ای پذیرش می نمایند که برحسب شدت بیماری این دوره می تواند افزایش یا کاهش یابد.
ممنون بابت بازدید از سایت hamidsiadat